การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือทำไมไทเป
ชื่อผู้แต่งน้ำส้ม
สำนักพิมพ์บัน
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า199 หน้า
ราคาปก230 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่นำเสนอการเดินทางท่องเที่ยวในนครไทเป เมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่รวบรวมความทรงจำและความประทับใจที่ดีงาม เนื้อหาใช้ภาษาง่าย ๆ อธิบายได้อย่างน่าสนใจ สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลประกอบการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ผู้ประพันธ์นำเสนอในสิ่งที่พบเห็นในเชิงสร้างสรรค์ มีภาพและแผนที่ประกอบสวยงาม ชวนติดตาม 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 309 ครั้ง