การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือหอมกลิ่นแผ่นดินเก่า
ชื่อผู้แต่งสัญญา พานิชยเวช
สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า142 หน้า
ราคาปก200 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่นำเสนอเกร็ดประวัติศาสตร์มุขปาฐะ (Oral History) ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมจากแผ่นดินพระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยผ่านการตีความของข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประสบการณ์ส่วนตัวและความเห็นของผู้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้าน นิทานปรัมปราพงศาวดาร จารึกโบราณและเรื่องราวที่เล่าขานกันมา แม้เรื่องราวบางเรื่องไม่สามารถรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ แต่ก็ทรงคุณค่าอย่างยิ่งและสมควรอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย การออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบสวยงาม
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 554 ครั้ง