การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือก ไก่เดินทาง นิทานระบายสี 
ชื่อผู้แต่งสโรชา  กิตติสิริพันธุ์
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า208 หน้า
ราคาปก244 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือนิทานคำกลอนที่นำตัวอักษรหรือพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว (ก-ฮ) มาสร้างสรรค์เป็นตัวละครที่โลดแล่นอยู่ในนิทานตัวอักษร ผู้ประพันธ์เลือใช้กลอนหกและกลอนแปดถ่ายทอดนิทานตามแบบแผนฉันทลักษณ์ได้ไพเราะ เนื้อหาสนุกสนานสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคม  นอกจากนี้ ยังมีภาพประกอบเป็นการ์ตูนลายเส้นให้สมาชิกวัยเริ่มเรียนรู้ได้ใช้จินตนาการ เพลิดเพลินกับการระบายสีและจดจำตัวอักษรหรือพยัญชนะไทยไปพร้อมกัน 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 292 ครั้ง