การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือพระสีวลี
ชื่อผู้แต่งโฮม รัชเวทย์
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ 
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า119 หน้า
ราคาปก195 บาท
สาระสังเขป
 
 หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของพระสาวก นามว่า พระสีวลี ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางเป็นผู้มีลาภ ซึ่งในอดีตชาติต้องได้รับความทุกข์ทรมาน ต้องอยู่ในครรภ์มารดาถึงเจ็ดปีกับเจ็ดวัน จากผลกรรมที่เคยสร้างทุกข์แก่ผู้อื่น การออกแบบภาพมีความเป็นไทย ตัวละครและฉากมีความสมจริง ภาพแต่ละช่องและเรื่องมีความต่อเนื่อง อ่านง่าย มีมุมมองของภาพที่หลากหลาย
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 260 ครั้ง