การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือในหลวงของเรา
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า52 หน้า
ราคาปก135 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 โครงการ ซึ่งคัดสรรจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ได้แก่ โครงการฝนหลวง โครงการหลวง แนวพระราชดำริการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น โครงการไบโอดีเซล โครงการแกล้งดิน และ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาพประกอบออกแบบสอดคล้องกับเนื้อหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 269 ครั้ง