การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือราชผาติกานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักพิมพ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า141 หน้า
ราคาปก-
 คำนิยม
    ราชผาติกานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และวัดราชผาติการาม (วัดส้มเกลี้ยง)  จัดพิมพ์เนื่องจากเป็นโครงการบูรณปฏิสังขรณ์  พระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2554  เมื่อสำเร็จสมบูรณ์งดงามเพื่อการเผยแพร่ให้ปรากฏ
    เนื้อหากล่าวถึงประวัติแต่เดิมก่อนการผาติกรรมมาเป็นอารามหลวงเช่นปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “วัดส้มเกลี้ยง” โดยเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า  อยู่หัว รัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา และมีชื่อวัดตามที่ผาติกรรมมา ในสมัยรัชกาลที่ 8 เมื่อวัดร่วงโรยตามกาลเวลา จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามสมบูรณ์ดังปรากฏ  วัดราชผาติการามมีศาสนสถานที่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยอันมีคุณค่าทางศิลปกรรม นับตั้งแต่พระอุโบสถ พระเจดีย์ กุฏิสงฆ์ และรั้วรอบ ในพระอุโบสถ มีงานศิลปกรรมด้านจิตรกรรมฝาผนัง  พระพุทธปฏิมาประธาน งานปูนปั้น และลวดลายที่ประดิษฐ์ประดับไว้อย่างประณีตบรรจง ด้วยเส้นสายและการให้สีที่งดงาม แสดงถึงศิลปะไทยที่ควรแก่การศึกษาและชื่นชม โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พระมหาชนก
    ภาพประกอบ เป็นภาพสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัดและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พระอุโบสถ หน้าบันบานประตูหน้าต่าง  เพดาน  เจดีย์   พระประธานในพระอุโบสถ  และภาพจิตรกรรมฝาผนัง จัดพิมพ์เป็นภาพสีซีเปียและภาพ 5 สี  จัดภาพในแต่ละหน้าได้อย่างสวยงามลงตัว ภาพเด่นชัดสอดคล้องกับคำบรรยาย  จัดวางคำบรรยายไว้อย่างเหมาะสม
    ปกหน้าและปกหลัง เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระมหาชนก ซึ่งพิมพ์ต่อเนื่องอย่างงดงาม เน้นจุดเด่นด้วย Spot UV  จัดวางภาพและชื่อเรื่องได้อย่างกลมกลืน มีใบรองปกทั้งปกหน้าและปกหลัง เป็นลายดอกไม้สีทองงดงามยิ่งนัก
    ด้านการพิมพ์ พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี เป็นภาพ 5 สีตลอดเล่ม ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ควบคุมสีได้อย่างดีเยี่ยม แต่ละภาพมีความละเอียดประณีตคมชัด สีเรียบสม่ำเสมอ โดดเด่นทั้งสี แสงและเงา
    การเข้าเล่ม แข็งแรงทนทาน ด้วยการเย็บกี่ ไสสัน ทากาวอย่างเรียบร้อยแน่นหนา รอยต่อของภาพหน้าซ้ายและหน้าขวาตรงกันสนิท
    หนังสือเรื่อง  ราชผาติกานุสรณ์  ของ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 605 ครั้ง