การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือสมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5
ชื่อผู้แต่งรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี  พิศภูมิวิถี
สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า259 หน้า
ราคาปก1950 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่รวมรูปตราต่าง ๆ ซึ่งเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5 ได้สะสมไว้ เป็นตราที่ประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแพร่หลายสืบต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นตราหัวกระดาษ ปกซองจดหมาย และตราผนึกซองจดหมายอันทรงคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรม นำเสนอโดยจำแนกดวงตราออกเป็นหมวดหมู่ คัดเลือกตราและจัดทำคำอธิบายประกอบ
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 315 ครั้ง