การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือง่ายนิดเดียว หนูทำได้
ชื่อผู้แต่งเกวลิน  ชุ่มช่างทอง
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า10 หน้า
ราคาปก165 บาท
สาระสังเขป
 
   หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของหนูนิดที่ผู้ปกครองฝึกให้ทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น เก็บที่นอน แปรงฟัน  อาบน้ำ แต่งตัว เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ สามารถฝึกปฏิบัติจากชีวิตประจำวัน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่รั้วโรงเรียน โดยแต่งเป็นคำคล้องจองประกอบภาพวาดสี่สีสวยงาม
 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 282 ครั้ง