การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือพระอัจฉริยภาพของพ่อ (ชุด 9 ตามรอยพ่อ)
ชื่อผู้แต่ง ธัมม์  ศิริพรมรินทร์   
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า77 หน้า
ราคาปก359 บาท
สาระสังเขป
 
    หนังสือที่นำเสนอพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 70 ปี  ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้กับประชาชน สร้างสรรค์เนื้อหาเป็นคำบรรยายร้อยแก้วและคำคล้องจองด้วยอักษรที่อ่านง่าย ชัดเจน สวยงาม รวม 9 บท ประกอบภาพเขียนสีน้ำที่งดงามยิ่ง 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 425 ครั้ง