การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
ชื่อหนังสือลอย ลอย...ลอยกระทง
ชื่อผู้แต่ง รัตนา คชนาท
สำนักพิมพ์HELLO KIDS
ปีที่พิมพ์2559
จำนวนหน้า31 หน้า
ราคาปก95 บาท
สาระสังเขป 
    หนังสือที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการลอยกระทง ให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและประเพณีลอยกระทง กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่าง ๆ การลอยโคม พลุดอกไม้ไฟ นอกจากนั้นยังบูรณาการความรู้ด้านอื่น ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์ ประกอบภาพวาดสีสวยงามได้บรรยากาศสอดคล้องกับเนื้อหา
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 450 ครั้ง