การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2527

ตำราอาหารสำหรับแม่บ้านฝาอบ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ บริษัท อาเชี่ยนโปรโมชั่น จำกัด และ วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ประชุม ศิริธรรมวัฒน์ และจรัญญา ฤทธิ์รุตม์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ผดุง ไกรศรี และวิรัตน์ ก่อเกียรติ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ รุ่งเรืองรัตน์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2526
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1405 ครั้ง