การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2528

บิน 36000 ไมล์ เที่ยวอเมริกาเหนือ-อเมริกาใต้

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ คุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มนูญ ธารานุมาศ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ห้างหุ่นส่วนจำกัด โรงพิมพ์กิตติวรรณ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2527
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 930 ครั้ง