การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2528

เจ้าเบิ้ม

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ม.ล.จ้อน นันทิวัชรินทร์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุมิตรา ทรงสัตย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ห้างงหุ้นส่วนจำกัด กิจศึกษาเทรดดิ้ง
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2527
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1129 ครั้ง