การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2528

วันสงกรานต์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุธรร กังวาลไกร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อารีย์ อัศวปราการกุล
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2527
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 971 ครั้ง