การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2528

วันเวลาแสนงาม-วันที่รุ้งทอสาย ชุดวัยฝันวันเยาว์ 1-2

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ประพิศพงศ์ มาลากุลฯ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สู่ฝัน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2527
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1158 ครั้ง