การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2528

เครื่องแขวนไทย ดอกไม้สด

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นนทิวรรธน์ จันทนะผะสิน และมณีรัตน์ จันทนะผะลิน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม นนทิวรรธน์ จันทะนะผะลิน และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มณีรัตน์ จันทนะผะลิน
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ อมรินทร์การพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2527
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1672 ครั้ง