การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2528

ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุวรรณา ส่งเสริมสวัสดิ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรโสภณ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2527
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1258 ครั้ง