การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2529

กวางกตัญญู

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อุดม ดุจศรีวัชร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จุลินทร์ เวียงนนท์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรบัณฑิต
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2528
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 879 ครั้ง