การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2529

อุสาบารส

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ฤดีมน ปรีดีสนิท
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วีรัตน์ ไม้เจริญ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สุวีรยาสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2528
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1002 ครั้ง