การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2529

จิตรกรรมสมัยอยุธยาจากสมุดข่อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ น.ณ.ปากน้ำ และแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม นันทะ เจริญพันธ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สมพงษ์ ทิมแจ่มใส และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2528
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1012 ครั้ง