การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2529

ฝรั่งในศิลปะไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ น. ณ ปากน้ำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศูนย์การพิมพ์พลชัย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2528
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 790 ครั้ง