การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2530

ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ธงทอง จันทรางศุ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จิรภักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ธงทอง จันทรางศุ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2529
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 986 ครั้ง