การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2530

มหกรรมในท้องทุ่ง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อัศศิริ ธรรมโชติ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เตรียม ชาชุมพร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ปุยฝ้าย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2529
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 946 ครั้ง