การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2530

เมืองสุโขทัยนี้ดี

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ น.ณ ปากน้ำ และธิดา สาระยา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ศิริพร อริยะวิชา
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน น.ณ ปากน้ำ และธิดา สาระยา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2529
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 848 ครั้ง