การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2530

วัดภูมิทร์และวัดหนองบัว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ น.ณ ปากน้ำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุรชาย มากไมตรี
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศูนย์การพิมพ์พลชัย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2529
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 785 ครั้ง