การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2530

เที่ยวงานวัด

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ทศสิริ วัชรพลปัญญา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม กรวินทร์ ศิลากร และคงศักดิ์ เอมแย้ม
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อิทธิพล วาทะวัฒนะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เมดิคัล มีเดีย จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2529
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 848 ครั้ง