การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

ลูกไก่กับลูกเป็ด

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พิพัฒน์ ตราเกียรติกุล และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน แก้ว
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์อักษราพิพัฒน์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 870 ครั้ง