การประกวดหนังสือดีเด่น
19 มกราคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

เกาะใน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นิคม รายยวา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ธรรมศักดิ์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เม็ดทราย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1005 ครั้ง