การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

เขี้ยวเสือไฟ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ มาลา คำจันทร์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน จีรศักดิ์ จำปาเทศ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์กำแพง
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 863 ครั้ง