การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

อาณาจักรสิ่งมีชีวิต เล่ม 1-2

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สมสุข มัจฉาชีพ และสุรินทร์ มัจฉาชีพ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุรินทร์ มัจฉาชีพ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แพร่พิทยา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 835 ครั้ง