การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

ขวัญฟ้าทะเลฝัน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กานติ ณ ศรัทธา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิสิทธิ์ ทับทอง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนกพิมพ์ต้นอ้อ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1047 ครั้ง