การประกวดหนังสือดีเด่น
19 มกราคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

นิตยสารตุ๊กตา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พิมล กาฬสีห์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิมล กาฬสีห์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ พิมล กาฬสีห์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 908 ครั้ง