การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ คณะผู้จัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร.9 และ จิรายุพิน จันทรประสงค์ และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม นิพนธ์ ขำวิไล และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน คณิตา เลขะกุล และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1098 ครั้ง