การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 832 ครั้ง