การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2531

ขอเพียงความเข้าใจ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วินัย รอดจ่าย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม อนุชา วงศ์มณีรัตน์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิสิทธิ์ ทับทอง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพต้นอ้อ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2530
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1131 ครั้ง