การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

สวนมะม่วงจากดวงดาว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สมนึก พานิชกิจ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุภาพ โกศลสุรัตน์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ปิรามิด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2531
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 936 ครั้ง