การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

ความภูมิใจของลอย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ โชติ ศรีสุวรรณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เมธา กระแสโสม
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ ต้นอ้อ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2531
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1192 ครั้ง