การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

ศิลปะการแต่งผัก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พนิดา ชอบวณิชชา และ โสภาพรรณ อมตะเดชะ (ตันตยาคม)
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม กราฟิค ฟอร์แมท
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน กิตติเกียรติ ลิ่มอภิชาติ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อมรโปรดัคส์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2531
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 968 ครั้ง