การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

ตุ๊กตาบางกอกดอลล์:ฑูตสันถวไมตรีตัวน้อยๆ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ บริษัท ต้นอ้อ จำกัด และคุณหญิงทองก้อน จันทวิมล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม กิตติพงษ์ พงศ์พัฒนาวุฒิ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ลูก้า อินเวอร์นิสซี่ เต็ตโตนิ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ แสงศิลป์การพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2531
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 919 ครั้ง