การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

ลายปูนปั้นมัณฑนศิลป์อันเลิศแห่งสยาม

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ และน.ณ ปากน้ำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม โสมภาณี ศรีสุวรรณ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน น.ณ ปากน้ำ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2531
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 845 ครั้ง