การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

คู่มืองานกระดาษ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ มานพ ถนอมศรี และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม มงคล เปลี่ยนบางช้าง
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อนุชา วัฒสาร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ แสงศิลป์การพิมพ์2531
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 917 ครั้ง