การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2532

หมีน้อยเข้าเมือง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ดวงดาว ทิฆัมพร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ประกิจ วัฒนานุกิจ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สารภี แสงจักร์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัทต้นอ้อ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ แสงศิลป์การพิมพ์2531
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1094 ครั้ง