การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2534

สิ่งพิมพ์คลาสสิก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อเนก นาวิกมูล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สกล เกษฒพันธ์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ นิตยาสาร"สารคดี"ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจจำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2533
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 877 ครั้ง